17/11/2016

Spremembe in dopolnitve aktov FZJ z dne 16. 11. 2016

Spoštovani,
 
Senat FZJ je na 2. redni seji, ki je potekala 16. 11. 2016, sprejel dopolnitve in spremembe naslednjih aktov FZJ, ki stopijo v veljavo 17. 11. 2016:
 
Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (89-03/2015)
Navodilo o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (84-02/2015)
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti izobraževalne, raziskovalno-razvojne in upravne dejavnosti na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (85-03/2015)
Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (87-02/2015)
 
Akti bodo objavljeni v ŠIS-u.
 
Referat za študijske in študentske zadeve