Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek..." /> Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek..." />
06/02/2017

10. mednarodna znanstvena konferenca

  

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je 8. in 9. junija 2017 na Bledu organizirala
10. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom:

»Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja«,

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenco so bili vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

 

Tematska področja konference: 
Razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odziv zdravstvenih strok na aktualne zdravstvene potrebe družbe
Promocija zdravja
Vloga in pomen zdravstvenih strok v sodobni družbi
Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah glede na nivoje izobraževanja 
Izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
Raziskovanje in na dokazih temelječe delo
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
Družba, zdravje in politika
             
 
Udeleženci konference, so po sklepu Zbornice - Zveze št. 0273, prejeli licenčne točke.
  
 
 
   
 
 
 
 
 
Pokrovitelji dogodka:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije