02/02/2017

9. študentska konferenca: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je organizirala 

9. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved:

»Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in  razvoja novih poklicnih vlog«

Bled, 19. maj 2017, Hotel Astoria Bled

 

Spoštovani dekani/je, študenti/ke in visokošolski/e učitelji/ce,

letošnja študentska konferenca se je ponovno odvijala v organizaciji naše fakultete. Ponosni smo, da se konferenca ohranja in razvija v kakovostno medpoklicno povezovanje študentov in visokošolskih učiteljev zdravstvenih ved. 

Za nas je bil dogodek posebno pomemben, saj v študijskem letu 2016/2017 praznujemo 10 let delovanja fakultete, ki se je pred kratkim preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Angela Boškin je izjemno pomembna osebnost za razvoj zdravstvene nege in zdravstva v Sloveniji, saj je skozi poklicno delo močno prispevala k prepoznavnosti in profesionalizaciji zdravstvene nege v Sloveniji. Bila je pionirka v prepoznavanju javno-zdravstvenih problemov in uvajanju metod za osveščanje in krepitev zdravja ranljivih skupin. Svojo poklicno pot je kot prva šolana medicinska sestra pričela leta 1919 na Jesenicah. 

Tako smo z veliko odgovornostjo nadaljujevali z izvajanjem tako pomembnega dogodka, namenjenega študentom. Dogodek smo usmerili v dve področji:

1. že tradicionalni predstavitvi najbolj kakovostnih raziskovalnih in razvojnih del, ki so rezultat seminarskih, projektnih, diplomskih in magistrskih del s posameznih fakultet in visokih šol;

2. okrogli mizi diplomantov zdravstvenih ved z gosti, ki smo jo naslovili »Zdravstveni študijski programi na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog«.

 

 

Veseli smo bili srečanja z vami. 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja
Danijela Đurić, predsednica Študentskega sveta
Urban Bole, predsednik Alumni kluba


 

PROGRAM

FOTOGALERIJA