10/02/2017

FZAB sodeluje v treh novih mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih

1. Centre of Excellence for nurses in tobacco control: The Society for Treatment of Tobacco Dependence (STTD) in the International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) sta FZAB povabila k raziskovanju in izobraževanju medicinskih sester o zdravljenju tobačne odvisnosti. Raziskava bo prispevala k prizadevanjem za preprečevanje raka, hkrati pa se bo na podlagi raziskave ustvarila možnost zagovorništva in se vpliva na standarde izobraževanja in prakse zdravstvene nege. VEČ

2. JA on Frailty Prevention - ADVANTAGE: Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju. VEČ

3. The intersect of culture in the understanding and development of person-centred dementia care amongst adult nursing and paramedic science students: Namen raziskave je razumeti povezanost med kulturo in demenco, ki je pomembna za študente zdravstvenih ved. Študentje bodo informirani o kulturni senzibilnosti, primerni dodiplomski izobrazbi in pozitivni socializaciji, kar bodo integrirali v opravljanje dela, ko bodo v stiku z demenco. VEČ