15/06/2016

Andrew Evered, višji predavatelj na Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija

V tednu od 6. 6. 2016 – 10. 6. 2016 smo na FZJ gostili višjega predavatelja in mednarodnega koordinatorja iz Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija. Gospod Andrew Evered si je v sklopu Erasmu+ izmenjave ogledal pediatrični oddelek in oddelek za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Jesenice, kabinete na Fakulteti, z njim smo se dogovarjali o obnovitvi Erasmus+ bilateralnega sporazuma s Swansea University in udeležil se je 9.  mednarodne znanstvene konference na Bledu.
Nadejamo se, da bo Andrew Evered v prihodnosti aktiven tudi v študijskem procesu FZJ.