24/06/2016

NOV ERASMUS+ RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

 

 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI 
V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

za študijsko leto 2016/2017 
Rok za oddajo prijav za mobilnost je do porabe Erasmus+ sredstev  

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednega praktičnega izobraževanja namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije, s katerimi ima
FZJ podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje
Opravljanje prakse na partnerski instituciji v tujini lahko traja 3 mesece. Študij se izvaja izključno v obliki praktičnega usposabljanja oz. klinične prakse.  

V študijskem letu 2016/2017 je na voljo osem mobilnosti študentov. 

Več informacij najdete v zavihku Aktualni razpisi 2016/2017.