16/09/2016

Nov bilateralni sporazum s Portugalsko in zaključna konferenca mednarodnega projekta Palliare

V mesecu juniju je FZJ podpisala nov bilateralni Erasmus+ sporazum z zdravstveno fakulteto iz Portugalske. Escola Superior de Enfermagem do Porto ima s FZJ sklenjen bilateralni sporazum, ki omogoča izmenjave visokošolskih učiteljev in osebja. V okviru novo sklenjenega sporazuma je mednarodna koordinatorica dr. Katja Pesjak obiskala mednarodno pisarno in fakulteto. Escola Superior de Enfermagem do Porto ima stoletno tradicijo izobraževanja na področju zdravstvene nege, umeščena je na treh različnih lokacijah, obiskuje jo 2000 študentov prve Bolonjske stopnje in okrog 400 študentov druge Bolonjske stopnje. Izmenjava visokošolskih učiteljev in osebja z namenom poučevanja in usposabljanja bo vsekakor izziv. 

  

Na fakulteti v Portu je v času obiska mednarodne pisarne potekala tudi zaključna konferenca mednarodnega projekta Palliare. Konference se je udeležila tudi prodekanja za raziskovanje in razvoj, doc. dr. Simona Hvalič Touzery. Na konferenci je predstavila delo in zaključke petega paketa projekta Palliare, za katerega je bila v mednarodnem partnerstvu zadolžena FZJ. Doc. dr. Simona Hvalič Touzery se je v okviru dogodka udeležila strokovnih diskusij in sestankov, kar je odprlo vrata novemu potencialnemu mednarodnemu sodelovanju.