26/04/2017

Povabilo k vpisu v študijskem letu 2017/2018

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin!
Informacijo o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bomo objavili 21. avgusta 2017.

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2017. Kandidati bodo lahko oddali drugo prijavo na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/
 
V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

Več na http://portal.evs.gov.si/documents/10157/e42d117f-02bd-4c51-9e3d-35877e143274


V letu 2013 so bile na ravni Evropske unije sprejete dopolnitve Direktive za regulirane poklice iz leta 2005, zato smo zavezani, da spremembe prenesemo v študijski programa Zdravstvena nega (VS). European Federation of Nurses (EFN) je v letu 2015 izdala usmeritve za implementacijo nove Direktive v študijske programa, kar je visokošolskim zavodom v veliko pomoč pri pripravi ustreznih sprememb v omenjenem študijskem programu.

Program smo vsebinsko dopolnili, dodane so nove kompetence, ki izhajajo iz Evropske direktive 2013/55/EU in EFN smernic, oblikovani so novi obvezni in izbirni predmeti.
Izhodišče za oblikovanje nove vsebine in kompetenc je razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 EU Direktive 2013/55/EU (od A do H) in EFN kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje postavke:
-              CA. 1: Kultura, etika in vrednote
-              CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje
-              CA. 3: Sprejemanje odločitev
-              CA. 4: Komunikacija in timsko delo
-              CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje
-              CA. 6: Zdravstvena nega

Več informacij o programu najdete tukaj