10/03/2017

10. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

 

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 

je v sodelovanju s partnerji projekta

»Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«

 

izvedla

10. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

Nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji  

Posvet je potekal v četrtek, 20. 4. 2017 v  Ljubljani, Four Points by Sheraton (bivši Mons), s pričetkom ob 9. uri.

Posvet je bil namenjen menedžerjem in vodjem v visokošolskih in zdravstvenih zavodih, odgovornim v zdravstveni in izobraževalni politiki, odgovornim v združenjih na področju zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, visokošolskim in srednješolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem na področju izobraževanja v zdravstveni negi, študentom magistrskega študija, idr.

 PROGRAM POSVETA

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.05 Uvodni pozdrav organizatorjev posveta
  Moderator: dr. Branko Gabrovec
9.05 – 9.30 Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege
dr. Katarina Babnik et al., FVZ UPR
9.30 – 9.55 Razumevanje kompetenčnega modela za vse ravni  izobraževanja v zdravstveni negi: mešani raziskovalni dizajn
dr. Brigita Skela Savič et al., FZAB
9.55 – 11.20 PANEL 1, moderatorici dr. Brigita Skela Savič in  dr. Vesna Čuk


 
Kompetenčni model  za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi: razhajanja med potrebami pacientov, politiko, izobraževanjem in prakso
Sodelujejo: Kristina Modic (Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo), Monika Ažman (Zbornica-Zveza), dr. Tit Albreht (NIJZ), dr. Tonka Poplas Susič (ZD Ljubljana), Nevenka Brolih (UKC Ljubljana), Jelka Mlakar (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije), Boris Kramberger (ZZZS), Lucija Matič (Srednja zdravstvena šola Ljubljana), predstavnik/ca CPI   
11.20 – 11.45 Odmor
 

Moderator: dr. Katarina Babnik

11.45 – 12.10 Odnos medicinskih sester do raziskovanja in doktorskega študija: mešani raziskovalni dizajn
dr. Simona Hvalič Touzery in dr. Brigita Skela Savič et al., FZAB
12.10 – 12.30

Analiza modelov dobrih praks za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline: pregled literature, 
Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Zvonka Fekonja, mag. Barbara Donik, FZV UM

12.30 – 14.00

PANEL 2, moderirata  dr. Simona Hvalič Touzery in Sedina Kalender Smajlović
Model razvoja zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji: razumevanje študentov, kliničnih okolij, financerjev zdravstvenih storitev, zbornic, mediji

Sodelujejo: mag. Mojca Dobnik (doktorska študentka), Uroš Zafošnik (doktorski študent), Sanela Pivač (doktorska študentka), Tina Oblak (magistrska študentka), dr. Majda Pahor (raziskovalka, Zdravstvena fakulteta ULJ), Nina Knavs (novinarka), dr. Jakob Gubenšek (raziskovalec UKCLJ), dr. Brigita Skela Savič (raziskovalka, FZAB).    

14.00 Zaključek posveta

   

 

 

   

 

 

 

Projekt št. V5-1507 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.