05/05/2017

Strokovna delavnica: The Healthy Brain Boot Camp

 
 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je

9. junija 2017 s pričetkom ob 9.00 v Hotelu Jelovica na Bledu

izvedla delavnico z naslovom:


The Healthy Brain Boot Camp 

 

Delavnica je bila namenjena vodjem in zaposlenim v domovih za starejše.  Vodili sta jo ameriški strokovnjakinji dr. Cecilija Rokusek, upokojena profesorica družinske medicine in javnega zdravja na Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine ter Sue Maxwell, strokovnjakinja s področja gerontologije in dolgoletna direktorica področja gerontologija v »Lee Health« v Fort Myers, Florida. V okviru delavnice je bila obravnavana aktualna tematika s področja ohranjanja vitalnih možganskih kapacitet v obdobju zgodnje faze demence in pomembnost kognitivne rehabilitacije.

Na delavnici so bili predstavljeni primeri izobraževanj za posameznike z zgodnjo fazo demence. Udeleženci delavnice so pridobili znanja in razumevanje o pomembnosti zgodnje faze intervencije za pomoč posameznikom z demenco v zgodnji fazi in njihovim bližnjim.

Delavnica je potekala v angleškem jeziku med 9.00 in 13.00 uro s krajšim vmesnim odmorom.

PROGRAM

  8.45 -   9.00  Registracija udeležencev
  9.00 -   9.10  Uvodni nagovor 
  9.10 - 11.00  Strokovna delavnica: The Healthy Brain Boot Camp 
11.00 - 11.20  Odmor
11.20 - 13.00  Strokovna delavnica: The Healthy Brain Boot Camp 


Na podlagi sklepa 2017-240-240, Komisije za oceno ustreznosti stalenga strokovnega izpopolnjevanja Zbornice zveze, so pasivni udeleženci prejeli 5 licenčnih točk.

Več informacij o delavnici vam je na voljo  v Centru za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo FZAB (04 5860 368, center@fzab.si).

 

 

FOTOGALERIJA

 

Delavnica se izvaja v okviru znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (ARRS projekt Bi-US/17-18-034): 'Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji: Razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje'