12/06/2017

10 let Fakultete za zdravstvo Angele Boškin


•    Desetletje pionirskih dosežkov
•    Izobraževanje na FZAB zaključilo že 278 diplomantov in 23 magistrov zdravstvene nege
•    Uspešno akreditiranih sedem sodobnih študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah

JESENICE, 12. junij 2017 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je s slavnostno akademijo obeležila 10. obletnico svojega delovanja. Fakulteta, ki je svojo pot začela v študijskem letu 2007/2008 kot Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, je doslej v svet poklicnega dela pospremila že 258 diplomantov in 23 magistrov zdravstvene nege ter sodelovala pri 55 domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Ravno vrhunski raziskovalni, razvojni in pedagoški dosežki so postavili temelje za preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za zdravstvo Jesenice leta 2014. V lanskem letu se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin po prvi šolani skrbstveni sestri pri nas in uspešno akreditirala doktorski študij zdravstvenih ved. Danes ima akreditiranih že sedem študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, vključno z nedavno akreditiranim študijem fizioterapije.

Ideja o ustanovitvi nove visoke šole na Jesenicah se je pred desetletjem porodila zdravstvenim strokovnjakom z Gorenjske, ki so zaznali, da regija zaradi demografskih trendov in naraščajočih kadrovskih potreb v zdravstvenih zavodih potrebuje kakovostno visokošolsko institucijo za izobraževanje v zdravstveni negi. Ustanovitev so podprli zdravstveni zavodi gorenjske in osrednjeslovenske regije, Ministrstvo za zdravje, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter drugi deležniki, ustrezne prostorske in druge materialne pogoje za začetek delovanja pa je zagotovila Občina Jesenice, ki je tudi ustanoviteljica fakultete.

»Uveljavljanje prve samostojne šole izven univerz ni bilo enostavno, tudi zaradi nekaterih dvomov, če je lahko takšna šola zares kakovostna,« se začetkov spominja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB. »Da bi upravičili zaupanje svojih podpornikov in ustanoviteljice, Občine Jesenice, smo zato razvoj že od začetka postavili z jasno vizijo, ki stavi na odličnost izobraževanja in raziskovanja, poslovno odličnost in družbeno odgovornost. S številnimi pionirskimi dosežki smo tako v desetih letih iz ideje regijsko zasnovane šole prerasli v fakulteto, ki je, v to sem trdno prepričana, danes vodilna v Sloveniji po svojem prispevku k razvoju zdravstvenih ved.«

Čeprav trdno zasidrana v gorenjski regiji, iz katere izhaja, je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin presegla začetne regionalne okvire, med drugim tudi s študijskimi programi, ki jih izvaja v Ljubljani. Hkrati je vseslovensko prepoznana po kakovostnem pedagoškem delu, dobrem znanju svojih študentov in njihovi zavzetosti za pridobivanje novih znanj ter odlični zaposljivost diplomantov.

Kot prva fakulteta v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na prvi in drugi bolonjski stopnji, v njenem naboru študijskih programov pa so še programi fizioterapije (prva bolonjska stopnja), promocije zdravja (druga bolonjska stopnja), doktorskega študija zdravstvenih ved (tretja bolonjska stopnja) ter dva programa za izpopolnjevanje po prvostopenjskem študiju.

Za celovit pristop h kakovosti dela je pridobila certifikata kakovosti ISO 9001:2008 in KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja). Leta 2015 se je uvrstila med finaliste izbora za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) in prejela tudi EFQM-ov certifikat za poslovno odličnost s štirimi zvezdicami »Prepoznani v odličnosti«.

Povezovanje s kliničnimi okolji in prepoznavni strokovni dogodki

Fakulteta gradi na inovativnem modelu povezovanja s kliničnimi okolji, vključno z izobraževanji, ki jih organizira v okviru Šole za klinične mentorje. Hkrati je vzpostavila več drugih prepoznavnih dogodkov, kot je Moja kariera – Quo Vadis, ki vsako leto poveže stroko pri razvoju zdravstvene nege. Leta 2009 je bila pobudnik in organizator prve študentske konference študentov zdravstvenih ved, ki jo od takrat vsako leto organizira druga slovenska visoka šola ali fakulteta zdravstvenih študijskih programov.

FZAB je 8. in 9. junija že desetič organizirala tudi Mednarodno znanstveno konferenco zdravstvene nege in zdravstvenih ved, na kateri so uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki predstavili najbolj aktualno raziskovalno in razvojno delo iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter razvojne strategije na področju sodobne zdravstvene obravnave.

Deseta Mednarodna znanstvena konferenca, ki je potekala pod naslovom Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, se je zaključila v petek na Bledu, udeležilo pa se jo je več kot 70 strokovnjakov iz Slovenije in 15 iz tujine.

O fakulteti
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB, prej Fakulteta za zdravstvo Jesenice) je sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je v nekaj letih povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Več na www.fzab.si.

Dodatne informacije: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 5869 360