15/06/2017

Posvet na Zbornici – Zvezi o raziskavi RN4CAST in doktorskem študiju

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB, Sanela Pivač, prodekanja za izobraževanje FZAB, ter doc. dr. Simona Hvalič Touzery, prodekanja za raziskovanje in razvoj FZAB, so sodelovale na posvetu o prihodnjih izzivih razvoja zdravstvene nege s priznanimi mednarodnimi raziskovalci prof. dr. Walterjem Sermeusom (Leuven Institute for Healthcare Policy), prof. dr. Fiono Murphy (Faculty of Education & Health Sciences at University of Limerick, Ireland) in prof. dr. Cecilio Rokusek (upokojena pomočnica dekana, Nova Southeastern University’s College of Osteopathic Medicine, Florida) ter s predsednico in z izvršno direktorico Zbornice – Zveze Moniko Ažman in Anito Prelec.

Ena izmed tem posveta, ki je potekal na sedežu Zbornice – Zveze, je bila tudi raziskava RN4CAST, ena največjih evropskih študij o delu medicinskih sester, s katero so preučevali vpliv zdravstvene nege na kakovost zdravstvene obravnave.

Tuji strokovnjaki, ki smo jih gostili v okviru ESS-projekta Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih fakultete, so govorili tudi o izvedbi doktorskega študija zdravstvenih ved na FZAB.