27/07/2017

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin objavlja prosto delovno mesto raziskovalca in visokošolskega učitelja (M/Ž) na področju zdravstvenih ved

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin objavlja prosto delovno mesto

raziskovalca in visokošolskega učitelja (M/Ž) na področju zdravstvenih ved
za nedoločen čas (eno delovno mesto)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
•    zaključen doktorat znanosti,
•    bibliografija s področja zdravstvenih ved, javnega zdravja, zdravstvene nege,
•    doseženi pogoji za izvolitev v znanstveni naziv ali v naziv visokošolskega učitelja po merilih FZAB,
•    5 let delovnih izkušenj z raziskovalnim delom in delom na raziskovalnih projektih
•    znanje angleškega jezika,
•    znanja s področja temeljnega in aplikativnega raziskovalnega dela,
•    samostojno delo na področju raziskav,
•    računalniška znanja (MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje idr).

Opis del in nalog:
•    izvajanje projektov znanstvenega, raziskovalnega in razvojnega dela,
•    sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih in razvojnih programov,
•    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih in razvojnih nalog,
•    priprava strokovni del, poročil in elaboratov o raziskavah in razvojnih projektih,
•    sodelovanje pri izvajanju raziskovalnega dela pri študentih in učiteljih,
•    sodelovanje v pedagoškem procesu iz vidika raziskovalnega dela na drugi bolonjski stopnji,
•    spremljanje in usklajevanje raziskovalnega in razvojnega dela pri dodeljenih projektih,
•    spremljanje razvoja metod, zakonodaje in predpisov s področja dela,
•    sodelovanje pri pripravi letnega načrta raziskovalnega dela,
•    predlaganje sprememb in dopolnitev informacijskega sistema za potrebe raziskovalnega dela,
•    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
•    sodelovanje v delovnih telesih in komisijah organov znotraj FZAB in izven,
•    skrb za varno in zdravo delo ter za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in o drugih varnostnih ukrepih,
•    opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo prične teči z dnem objave oglasa in traja do 18. 8. 2017. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom pošljejo po pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«.