3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu:..." /> 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu:..." />
16/09/2010

3. mednarodna znanstvena konferenca: Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi – na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege

Konferenca je potekala v kongresnem centru Hotela City, Dalmatinova ulica 15 v Ljubljani. Na mednarodni znanstveni konferenci smo v plenarnem delu gostili ugledne tuje in domače strokovnjake in raziskovalce s področja zdravstvene nege in zdravstva, ki so prepoznani po svojem razvojnem in raziskovalnem delu v zdravstveni negi in širše.

Letošnji vabljeni predavatelji, ki so predstavili rezultate raziskovalnega dela v njihovih državah so prišli iz Walesa, Škotske, Anglije, Portugalske, Norveške in Slovenije. Konference so se udeležili tudi dekani dveh tujih šol in predsednici dveh pomembnih združenj v zdravstveni negi: dr. Kari Toverud Jensen, dekanja Faculty of Nursing, Oslo, Norway; dr. Paul Martin, dekan University of West of Scotland, Scotland, United Kingdom; dr. Maria Arminda Mendes Costa, predsednica FINE – European Federation of Nurse Educators; dr. Joy Merrell, Swansea University, Wales, United Kingdom, predsednica Upsilon Xi at large Chapter, Wales in STTI Europe Co-ordinator.

Drugi dan konference, v petek, 17. 9. 2010, so bili predstavljeni raziskovalni dosežki slovenskih prijaviteljev iz kliničnih okolij, študentov magistrskega študija zdravstvene nege in raziskovalcev iz širše regije (Hrvaška).

Z mednarodno znanstveno konferenco želimo v Slovenijo pospešiti pretok znanja iz razvitih držav na področju zdravstvene nege kot pomemben del razvojnih spodbud za razvoj raziskovanja v zdravstveni negi. Danes pacient potrebuje celosten pristop, kar zahteva razvoj vseh znanstvenih disciplin in področij v zdravstvu, zato so tovrstne aktivnosti potrebne in nujne.

Pomemben dosežek vsakoletne konference je izdan recenziran zbornik predavanj z naslovom Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi – na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege, ki je pomembno študijsko gradivo za študente in je na voljo v vseh knjižnicah visokih zdravstvenih šol in fakultet. Zbornik letos obsega kar 515 strani in vsebuje 53 znanstvenih in strokovnih prispevkov udeležencev konference.

Pokrovitelja mednarodne znanstvene konference sta bila Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije  in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Izjava za medije. 

Zbornik 

Predavanja vabljenih predavateljev na prvem dnevu konference:

dr. Maria Arminda Mendes Costa: Kakovost na področju izobraževanja v zdravstveni negi: nove teme in izzivi / Quality in Nursing Education: Emerging Themes and Challenges
dr. Brigita Skela Savič: Znanje v zdravstveni negi kot odziv na potrebe zdrave in bolne populacije – perspektive razvitega sveta / Nursing Skills and Knowledge as a Response to the Needs of Healthy and ill Populations – Development World Perspectives
dr. Kari Toverud Jensen: Mentor – postranski udeleženec družbenega učnega konteksta pri študentih? / Supervisor – Peripheral Participant in the Students’ Social Learning Context?
Helen Ellis: Pregled izobraževanja in usposabljanja za nego ob koncu življenja na severozahodu Anglije / Scoping Education and Training for End of Life Care in the NorthWest of England
dr. Joy Merrell: Poudarek na preventivi: vloga medicinskih sester pri promociji zdravja / Focusing Upstream – The Role of Nurses in Health Promotion
mag. Tamara Štemberger Kolnik, Suzana Majcen Dvoršak: Zdravstveno vzgojno delo pacientov s stomo ima različne temelje: analiza intervjujev nacionalne klinične študije o kakovosti življenja pacientov s stomo v Sloveniji / Different Starting Points of Health Education for Stoma Patients: National Clinical Research Interview Analysis on Slovenian Stoma Patients’ Quality of Life
Paul Martin, Brian Johnston, dr. Tim Duffy, dr. John Atkinson, dr. Colin R. Martin: Projekt Zdravstvena nega v družinah / Nursing in Families Project
Ivan McGlen, Karen Wright: Ocena duševnega zdravja – mala malica / Mental Health Assessment – as Easy as ABC
dr. Angela Kydd: Medicinske sestre za gerontologijo: vzor za učenje iz prakse, raziskav in starejših oseb / Gerontological Nurses: Role Models for Learning from Practice, Research and Older People
dr. Saša Kadivec, dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. Mitja Lainščak, dr. Mitja Košnik: Vpliv koordinatorja odpusta na hospitalizacijo in kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo – predstavitev načrta raziskave / Influence of a Case Manager on the Hospitalization and Quality of Life in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Plan of Research
Garry J. Collins, Shirley A. Burns: Medicinske sestre – študentke kot honorarne delavke – primer Škotske / Supernumerary Status for Student Nurses – A Scottish View
dr. Joy Merrell: Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (STTI) – a Global Community of Nurses’
mag. Branko Bregar, dr. Brigita Skela Savič: Vpliv na oblikovanje zdravstvene politike – vidik zaposlenih v zdravstveni negi / Impact on the Formulation of Healthcare Policy – a Perspective of Nursing Care Professionals
mag. Maja Klančnik Gruden, Klavdija Peternelj: Značilnosti in okoliščine padcev v bolnišnici – prospektivna študija / Characteristics and Circumstances of Falls in a Hospital Setting a Prospective Study
Zdenka Kramar: Neskladnosti pri razdeljevanju zdravil zaradi prekinitev / Discrepancies in the Distribution of Treatment for Suspension
dr. Maria Arminda Mendes Costa: Predstavitev FINE – European Federation of Nurse Educators FINE – European Federation of Nurse Educators