12/06/2017

Zaključna konferenca projekta

Zaključna konferenca je potekala v okviru 10. mednarodne znanstvene konference FZAB. Drugi dan mednarodne znanstvene konference je bil namenjen projektu. Prispevki s projekta so bili predstavljeni v plenarnem delu mednarodne znanstvene konference, ki je potekala v petek, 9. junija, v dopoldanskem času. Ker je bila to zaključna konferenca projekta smo izbrali prispevke, ki bodo zajeli delo v okviru projekta:

- Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege 

- Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu EFN: eksplorativna raziskava   

- Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi: tehnika skupinskega konsenza 

- Odnos medicinskih sester do raziskovanja in doktorskega študija: mešani raziskovalni dizajn

- Analiza modelov dobrih praks za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline: pregled literature   

- Nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline - preliminarni rezultati konsenznih skupin   

 

Več o konferenci najdete na tej povezavi.