08/09/2017

CRP - Znanstvena kavarna

 

 

V okvoru projekta Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v UKC Ljubljana, v četrtek, 21. 9. 2017, izvedla

ZNANSTVENO KAVARNO

z naslovom

Znanstveno druženje z zdravstveno nego – znanje danes za še bolj učinkovito zdravstveno obravnavo jutri

 

Izhodišča za pogovor so bila:
- Znanstvena spoznanja o pomenu znanj in izobraževanja v poklicni skupini zdravstvena nega.
- Evropska direktiva za regulirane poklice 2013/55/EU v Sloveniji. Za koga velja in za koga ne?
- Profesionalizem in managerializem v zdravstvu ter njegov učinek na kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Vabljeni gostje so bili: 

- Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Nevenka Brolih, glavna medicinska sestra UKC-ja Ljubljana
- prof. dr. Marija Pfeifer, strokovna direktorica UKC-ja Ljubljana
- doc. dr. Andrej Starc, dekan, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Moderatorka: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
 

KAJ JE ZNANSTVENA KAVARNA?
Znanstvene kavarne so pogovori in razprave o aktualnih vprašanjih, ki spodbujajo kritično razmišljanje in odprto razpravo med širšo laično ali strokovno javnostjo in raziskovalci. Bistveni elementi znanstvene kavarne so predvsem sproščen pogovor, razprava in povratna informacija raziskovalcem o razumevanju razvoja določenega znanstvenega področja. Znanstvena kavarna je ena od sodobnejših oblik popularizacije znanosti. 

PROGRAM

IZJAVA ZA JAVNOST

FOTO GALERIJA