28/09/2017

Šola za klinične mentorje začetnike

 


ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE ZAČETNIKE

17. 11. 2017  smo v Hotelu Azul v Kranju  izvedli Šolo za klinične mentorje začetnike

PROGRAM:

  9.00 – 9.20  Registracija udeležencev
  9.20 – 9.30  Uvodni pozdrav: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB

I. SKLOP: RAZVOJ MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU

   9.30 – 10.00 Mentorska vloga v kliničnem okolju (dr. Vesna Čuk, viš. pred.)
 10.00 – 10.15 Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju (Sedina Kalender Smajlovič, mag. zdr. neg., pred.)
 10.15 – 10.30 Dokumentacija kliničnega usposabljanja (Marta Smodiš, mag. zdr. neg., pred.)
 10.30 – 10.45 Individualno delo študenta, refleksija (Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec., pred.)
 10.45 – 11.00 Razprava

 11.00 – 11.30 Odmor 

II. SKLOP – DELAVNICE 

 11.30 – 12.40 Delo v skupinah 
 12.40 – 13.00 Poročanje skupin
 13.00 – 13.30 Razprava in zaključki

 

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.                                            izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Prodekanja za izobraževanje                                                                                            Dekanja