17/09/2009

2. mednarodna znanstvena konferenca: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja

Konferenca je potekala v kongresnem centru Hotela City, Dalmatinova ulica 15 v Ljubljani. V plenarnem delu so sodelovali strokovnjaki s področja zdravstvenih ved s Škotske, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Portugalske in Slovenije. Slavnostni govornici na konferenci sta bili gospa Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in mag. Zdenka Tičar, podsekretarka na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.

Konferenca je pomembna iz vidika razvoja profesije zdravstvene nege v Sloveniji, saj smo v obdobju, ko se prepletajo različni interesi na področju profesionalnega razvoja in izobraževanja v zdravstveni negi. Politika in zdravstveni management težko sprejemata, da je izobraževanje medicinskih sester na visokošolski ravni bazično izobraževanje za dejavnost zdravstvene nege. Slednje mora potekati v skladu z EU direktivo 2005/36/ES za regulirane poklice in usmeritvami, ki so jih na tem področju pripravili Mednarodni svet medicinskih sester, Svetovna zdravstvena organizacija in Evropsko združenje v zdravstveni negi. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi pomembno prispevati k ustrezni umestitvi zdravstvene nege v sistem zdravstvenega varstva in k realizaciji ustrezne, evropsko primerljive kadrovske strukture zaposlenih v zdravstveni negi v zdravstvenih in socialnih zavodih, v korist diplomiranih medicinskih  sester.

Konferenco je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, http://www.arrs.gov.si/sl/.

Ob tej priložnosti je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izdala recenzirani zbornik, z naslovom Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja, ki prinaša oseminštirideset recenziranih prispevkov.


Izjava za medije.

Zbornik