21/10/2017

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 54. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 22. 12. 2017, 92. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12.1. 2017 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 5. 10. 2017 volilna komisija v sestavi predsednice Klavdije Štular, članice Eva Lebar in članice Tjaše Klinar objavlja

 
 
 
LISTO

KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV 
ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
 
 
 
Kandidati za člane Študentskega sveta FZAB, ki so pravočasno oddali popolno kandidaturo in izpolnjujejo pogoje za izvolitev, po abecednem vrstnem redu priimkov, so: 
 
 
1. Klavdija Bahun
2. Ajda Cvelbar
3. Danijela Đurić
4. Aljaž Kern
5. Ana Oražem
 
 
 
Klavdija Štular
Predsednica volilne komisije
 
 
 
 
 
Volitve bodo 24. 10. 2017 med 14.30 in 16.15 uro v avli FZAB.