26/10/2017

Visokošolska učiteljica na Erasmus+ izmenjavi na Malti

V sklopu Erasmus+ izmenjave se je naša sodelavka Gordana Lokajner odločila za poučevanje na University of Malta, Msida. Ob prihodu na univerzo se je Lokajnerjeva najprej srečala s predstojnico Oddelka za zdravstveno nego. Izvedla se je predstavitev obeh fakultet in pogovor o izmenjavi dobrih praks. V naslednjih dneh so sledila predavanja iz področja onkološke zdravstvene nege, vpetosti onkološke zdravstvene nege v družbo, zgodovine in razvoja onkološke zdravstvene nege. Predavanja so bila namenjena študentom 2. in 3. letnika dodiplomskega študija zdravstvene nege. Gordana je na Malto odšla 16. oktobra in se vrnila 20. oktobra.

Ob tej priložnosti tudi vse druge sodelavke in sodelavce vabimo k izvedbi predavanj na eni izmed naših tujih partnerskih institucij: http://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/bilateralni-sporazumi/erasmus-bilateralni-sporazumi/. 
Poučevanje na tuji instituciji v sklopu programa Erasmus+ je možno do 20. 5. 2018. Do tega datuma so VSU zagotovljena finančna sredstva mehanizma Erasmus+.

VABLJENI K PRIJAVI !