15/11/2017

Nadomestne volitve v Senat FZAB

POROČILO O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ČLANOV SENATA 

FAKULTETE ZA ZDRAVTSVO ANGELE BOŠKIN
 
 
Nadomestne volitve članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so potekale dne 14. 11. 2017 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: FZAB), od 15. do 17.30. ure, v sestavi članov volilne komisije predsednice mag. Saše Mlakar, članice Simone Jeglič in članice Marte Smodiš.
 
Glasovalo je 13  članov Akademskega zbora FZAB od vpisanih 23 članov Akademskega zbora FZAB v volilni imenik. Po zaprtju volišča je volilna komisija ugotovila izid glasovanja
 
Volilna komisija je ugotovila, da je predlagana kandidatka Predlagana kandidatka za nadomestnega člana senata izr. prof. dr. Mirna Macur izvoljena. S tem je izr. prof. dr. Mirna Macur izvoljena za člana Senata FZAB za obdobje od 14. 11. 2017 do 8. 7. 2018.
 
Iskrene čestitke!
mag. Saša mlakar
predsednica volilne komisije