24/11/2017

PONOVNO: Strokovna delavnica: Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka

V sklopu projekta Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje  medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka Centre of Excellence for nurses in tobacco control

ponovno vas vabimo na celodnevno strokovno delavnico z naslovom 

Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka

DNE 13. 12. 2017

Delavnica je namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki prihajajo v stik s kadilci.

V sklopu strokovne delavnice bodo udeleženci pridobili nova znanja in vodstvene sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Diplomirane medicinske sestre lahko pomembno pomagajo pacientom pri opuščanju kajenja.

Mednarodni projekt se z aktivnostmi osredotoča predvsem na pomoč diplomiranim medicinskim sestram, da bodo znale pomagati pacientom pri opuščanju kajenja. Celodnevna delavnica za usposabljanje izvajalcev za nadzor nad uporabo tobaka je namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki imajo možnost deliti svoje znanje, naučeno v okviru delavnice, s svojimi sodelavci in javnostjo prek kratkih usposabljanj, na primer seminarjev, zdravstveno-vzgojnim delom in drugih vrst komunikacije. Na delavnicah bomo med udeleženci izvedli anketiranje o odnosu in stališčih diplomiranih medicinskih sester do kajenja. 

Po izvedenih delavnicah bomo posamezno delavnico evalvirali s pripravljenim evalvacijskim vprašalnikom.

Program za izvajalce usposabljanj bo vključeval predstavitve PowerPoint v domačem jeziku, s predajo programa na USB-ključkih (s kratkimi različicami (1-urnimi) programa za diplomirane medicinske sestre iz prakse v območni ustanovi); predstavitve, ki jih bo prejel vsak udeleženec.

PROGRAM

  8.00 -   8.15  Registracija udeležencev
  8.15 -   8.25  Uvodni nagovor 
  8.25 - 11.00  Strokovna delavnica
11.00 - 11.15  Odmor
11.15 - 13.30  Strokovna delavnica
13.30 - 14.15  Odmor za kosilo
14.15 - 16.00  Strokovna delavnica

Delavnica je celodnevna. Potekala bo med 8.00 in 16.00 uro na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Udeleženci bodo prejeli licenčne točke v registru Zbornice Zveze. 

Kotizacije za udeležence strokovne delavnice ni.  Na delavnico se prijavite preko spletne prijavnice. Dodatne informacije v zvezi z delavnico dobite na številki 04 586 93 68 ali e-pošti: center@fzab.si, smlakar@fzab.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

 

SPLETNA PRIJAVNICA

 

NA KRATKO O PROJEKTU:

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skupaj s še 5 državami (Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Moldavija) sodeluje v projektu Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka (EASTERN EUROPE NURSES’ CENTRE OF EXCELLENCE FOR TOBACCO CONTROL – DEVELOPING NURSE CHAMPIONS FOR TOBACCO DEPENDENCE TREATMENT,  (EE-COE II). Projekt poteka od februarja 2017 do  januarja 2019.

Namen projekta je ustvariti možnosti za povečanje znanja, odgovornosti in zavedanja diplomiranih medicinskih sester o nekadilskem vedenju ter izobraževanju pacientov o opuščanju kajenja z uvedbo različnih metod dela.

Dejavnosti so usmerjene v opolnomočenje diplomiranih medicinskih sester, ki bodo s pridobljenim znanjem na delavnicah okrepljene z znanji  s področja nudenja pomoči opuščanja kajena. 


VEČ O PROJEKTU