19/12/2017

Odnos medicinske sestre do sistema vodenja kakovosti pri razdeljevanju zdravil

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos medicinske sestre do sistema vodenja kakovosti pri razdeljevanju zdravil, kandidatke Tatjane Jurčević, bo potekal v torek, 19. 12. 2017 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Mateja Bahun, pred. - predsednica
doc. dr. Saša Kadivec - mentorica
mag. Zdenka Tičar, pred. - članica

Referat za študijske in študentske zadeve