1. mednarodna znanstvena konferenca: Teorija, raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji..." /> 1. mednarodna znanstvena konferenca: Teorija, raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji..." />
17/09/2008

1. mednarodna znanstvena konferenca: Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega

1. mednarodna konferenca VŠZNJ je potekala na Bledu, v Best Western hotelu Lovec. Gostili smo ugledne domače in tuje strokovnjake – raziskovalce s področja zdravstvene nege in zdravstva. Pokroviteljstvo konference je prevzela ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, gospa Mojca Kucler Dolinar, ki je tudi uradno otvorila mednarodno znanstveno konferenco.

Slavnostni govorniki ob otvoritvi konference so bili še župan Občine Jesenice, gosopod Tomaž Tom Menciger, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, gospa Darinka Klemenc, državni svetnik za področje zdravstva gospod Peter Požun in članica odbora direktorjev Mednarodnega sveta medicinskih sester, gospa Veronika Pretnar Kunstek.

V dveh dneh mednarodne znanstvene konference je bilo predstavljenih 48 znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja zdravstvene nege in zdravstva. Med uglednimi tujimi strokovnjaki smo gostili s Škotske dr. Alice Kiger in dr. Angelo Kydd, iz Velike Britanije dr. Bernarda Gibbona in Carolyn Gibbon, iz Avstrije dr. Andreo Thiekotter in dr. Melanie Deutmeyer, s Hrvaške gospo Branko Rimac, iz Slovenije doc. dr. Brigito Skela Savic, dr. Marijo Zaletel, mag. Tamaro Štemberger Kolnik, mag. Radojko Kobentar, mag. Ano Habjanic, mag. Jožico Ramšak Pajk, dr. Bojano Filej in dr. Sašo Kadivec.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je ob tej priložnosti izdala zbornik predavanj z recenzijo z naslovom Teorija, raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega, ki obsega preko 450 strani .


Program mednarodne znanstvene konference.
 

Izjava za medije.

Zbornik