18/12/2017

Ukrepi za preprečevanje z zdravstvom povezanih okužb

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ukrepi za preprečevanje z zdravstvom povezanih okužb, kandidatke Špele Kovač, bo potekal v ponedeljek, 18. 12. 2017 ob 17:00 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. 
 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
mag. Miran Rems, viš. pred., predsednik
Zdenka Kramar, pred., mentorica
Sedina Kalender Smajlović, pred., članica
 
Referat za študijske in študentske zadeve