18/12/2017

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin obuja tradicijo podeljevanja značk diplomantom

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je na podelitvi diplom novi generaciji diplomantk in diplomantov študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki je potekala v petek, 15. decembra, prvič obudila tradicijo podeljevanja diplomskih značk.

V Sloveniji so v preteklosti mnoge šole za medicinske sestre, babice in otroške negovalke ob uspešno zaključenem šolanju poleg listine podeljevale tudi značke šole. Prve značke so bile podeljene leta 1925, častitljiva tradicija pa je pri nas zamrla po reformi srednje šole leta 1981/1982.

Raziskava, ki sta jo opravila doc. dr. Janez Fischinger in Duša Fischinger ugotavlja, da so šole značke podeljevale kot nagrado za uspešno zaključeno šolanje in kot častno dekoracijo ter kot viden znak dosežene izobrazbe, hkrati pa so predstavljale tudi simbolni sprejem v stroko. Krepile so občutek pripadnosti šoli in povezanost z ostalimi diplomanti.

Ker značke predstavljajo odličen primer tradicije slovenske zdravstvene nege, smo se na FZAB odločili, da jih ponovno obudimo. Predlog za obuditev podeljevanja diplomskih značk je v okviru projektov profesionalizacije zdravstvene nege podala izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet. Odslej bodo tako vsi, ki bodo zaključili izobraževanje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) prejeli tudi diplomsko značko FZAB, ki jo krasita dva kristala Swarovski. Hkrati bodo v kratkem po pošti prejeli tudi tiste, ki so diplomirali v preteklih letih.

Vsem prejemnikom diplomskih značk želimo, da jo ponosno pripnejo na uniforme ter s tem izkazujejo pripadnost fakulteti in stroki zdravstvene nege.


Sanela Pivač, mag.
zdr. neg., viš. pred.

v. d. dekanje FZAB