07/06/2018

11. mednarodna znanstvena konferenca

 

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je dne 7. junija 2018 na Bledu organizirala

11. mednarodno znanstveno konferencoz naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
 

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih gospodarskih razmerah. Na konferenco so bili vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti ter njihovi mentorji.

Na letošnji konferenci je fakulteta gostila večje število domačih in tujih strokovnjakov s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije, ki so predstavili kar 52 prispevkov z različnih tematskih področji: 

Determinante zdravja in odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Promocija zdravja (otroci in mladina, delovno aktivna populacija, zdrav v tretje življenjsko obdobje)
Gibanje in telo
Modernizacija zdravstvene nege (e-zdravstvena nega, sodobna zdravstvena nega)
Izboljšave in spremembe v zdravstveni negi na podlagi raziskovanja in na dokazih podprte prakse
Starajoča populacija in sodobna zdravstvena obravnava – trendi in razvoj
Družba, zdravje in politika
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
 

PROGRAM

 Pokrovitelji dogodka:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
 
 

 

 

 

PRIJAVNICA