17/01/2018

10. šola visokošolske didaktike: Priprave na diplomsko delo - pregled literature

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je 15. 2. 2018 organizirala 10. šolo visokošolske didaktike, ki je bila namenjena visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem FZAB. 
 

PROGRAM 10. ŠOLE VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE:
PRIPRAVE NA DIPLOMSKO DELO - PREGLED LITERATURE

15.00 – 15.05     Uvodni pozdrav - Sanela Pivač, viš. pred.
15.05 – 15.20     Usmeritve Komisije za diplomska in podiplomska zaključna dela - Sanela Pivač, viš. pred.
15.20 – 16.00     Pregled literature - mag. Branko Bregar, viš. pred
16.00 – 16.15     Razprava 
16.15 – 16.35     Odmor
16.35 – 17.15     Vzorčenje v kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah - izr. prof. dr. Mirna Macur
17.15 – 17.45     Problem reprezentativnosti -izr. prof. dr. Mirna Macur
17.45 – 18.00     Razprava z zaključki