25/01/2018

Vabljeni k vpisu v visokostrokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS), redni in izredni študij

ŠTEVILO VPISNIH MESTA v LOKACIJI IZVEDBE:
40 mest za redne študije, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
40 mest za izredni študij, Študijski center Ljubljana

  1. prijavni rok: od 6. 2. do 30. 3. 2018. Vpis sprejetih kandidatov bo od 23. julija do 17. avgusta 2018
  2. prijavni rok: od 22. 8. do 29. 8. 2018. Vpis sprejetih kandidatov bo od 17. septembra do 30. septembra 2018

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Video - navodila za vpis. 



Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjene obrazca po pošti ne pošlje, temveč prijava za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora biti priporočeno poslati visokošolskem zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih označuje v prijavah, da jih bo poslal po pošti (v prilogi mora biti naveden sklic na prijavno številko prijave).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom v geslu) mora biti obrazec prijave za vpis elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priložiti priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasno se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena v oddaji z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka v
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisano v priporočeno poslano visokošolskem zavodu do zaključka prijavnega roka.

Več informacij o študijskem programu je na voljo tukaj.

Vabljeni k vpisu!