14/02/2018

Temelji etičnega ravnanja v zdravstveni negi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Temelji etičnega ravnanja v zdravstveni negi, kandidatke Mance Stare, bo potekal v sredo, 14. 2. 2018 ob 15:00 uri, v prostorih fakultete na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Marjana Bernot, viš. pred.    predsednica
dr. Vesna Čuk, viš. pred.    mentorica
Sedina Kalender Smajlović, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve