01/08/2016

Sredstva za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

NOV POZIV – SREDSTVA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ za študijsko leto 2016/2017

Poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
 
Študentom iz socialno šibkejših okolij, ki se odločajo za sodelovanje v programu Erasmus+, so na voljo dodatna sredstva za njihovo mobilnost. Dodatna sredstva so na voljo v višini 270€/mesec za vsak mesec mobilnosti.  
 
OSNOVNI POGOJI: 
Prijava na Erasmus+ mobilnost
Predložitev dokazila, iz katerega izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine (veljavna odločba CSD)
 
ROK ZA PRIJAVE: prijava z vsemi pogoji je možna do 20. 3. 2017