21/03/2018

Red. prof. Dr. Walter Sermeus, gostujoči profesor

V sklopu projekta 'Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice' smo na FZAB gostili tujega profesorja, red. prof. dr. Walterja Sermeusa in Univerze Leuven iz Belgije. 

Povezanost z mednarodnim okoljem je ključna za pedagoško, razvojno in raziskovalno delo FZAB, saj tako pridobivamo dragocene mednarodne izkušnje, prenašamo dobre prakse v obe smeri, razvijamo skupne predloge za prijave na razvojne in raziskovalne razpise ter skrbimo za razvoj znanstvene discipline, iz katere izhajajo študijski programi FZAB. Projekt je zastavljen tako, da tuji strokovnjaki v času gostovanja na FZAB opraviljo ne le pedagoško delo, ampak se tudi aktivno vključijo v druge aktivnosti fakultete.

Red. prof. dr. Walter Sermeus je predaval študentom 2. in 3. stopnje o managementu  na področju zdravstvene nege:

In delil svoja znanja in poglede s sodelavci na FZAB:

 

Red. prof dr. Walterja Sermeusa smo gostili v sklopu projekta 'Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice', ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.