29/03/2018

Izbirni predmeti podiplomskega študija Promocija zdravja (mag./2l.) za 2. letnik za študijsko leto 2018/19

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 6. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin potrjeni spodaj navedeni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v 2. letniku podiplomskega študija Promocija zdravja, v študijskem letu 2018/2019:

-    Duševno zdravje med preventivo in promocijo
-    Zdravje otrok in mladostnikov
-    Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje


 Referat za študijske in študentske zadeve