22/05/2018

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 30. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje