12/07/2018

Erasmus+ razpis za MOBILNOSTI VSU in OSEBJA

 

RAZPIS

   ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI VSU FZAB/OSEBJA FZAB ZA NAMEN POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA  NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI

 V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

za študijsko leto 2018/2019

 

Mobilnost VSU FZAB/osebja FZAB z namenom poučevanja ali usposabljanja

Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških obveznosti ali usposabljanja na instituciji gostiteljici. Institucije gostiteljice so partnerske institucije v tujini, na katerih lahko VSU FZAB/osebje FZAB opravi pedagoške obveznosti ali usposabljanje. Partnerske institucije so institucije s katerimi ima FZAB podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi. 

Mobilnost z namenom poučevanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni, opraviti je potrebno najmanj 8 pedagoških ur na teden. Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji. Tudi mobilnost z namenom usposabljanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni. 

VSU FZAB/osebje FZAB izpolni obrazec za prijavo in dokument pošljejo na naslov: kpesjak@fzab.si
Še več informacij o razpisu dobite tukaj

 

Prijava na razpis