12/09/2018

Odlično znanje za odlične (o)cene

Akcijska ponudba učbenikov FZAB

Izbrane intervencije zdravstvene nege teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege.
Visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nego


Druga izdaja učbenika Izbrane intervencije zdravstvene nege je pomembna pridobitev za zdravstveno nego v slovenskem prostoru. Uvodne vsebine prispevajo k razumevanju zdravstvene nege in integraciji le te v zdravstvenem timu in širše. Posebna pozornost je namenjena varnosti in preprečevanju nevarnih dogodkov, kar so ključne dimenzije kakovostne sodobne zdravstvene obravnave. Sledijo poglavja, ki se osredotočajo na nekatere življenjske aktivnosti in intervencije na teh področjih ter značilnosti zdravstvene nege glede na vrsto in postopke obravnave.

Cena: 27,00 EUR  13,00 EUR
Nakup

Javno zdravje
Visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega

Učbenik na enem mestu združuje informacije, ki omogočajo dober pregled mnogovrstnih področij javnega zdravja. Opisuje razvoj javnega zdravja, jasno in pregledno obravnava področje epidemiologije, determinante zdravja in bolezni, zdravstvene politike, neenakosti v zdravju, osnove biostatistike, javnozdravstvene probleme itd. Gre za dragocen didaktičen pripomoček za učenje osnov s širokega področja javnega zdravja.

Cena: 15,00 EUR  8,00 EUR
Nakup

Komplet obeh učbenikov: samo 18,00 EUR!

Nakup