28/09/2018

Ugotovitev Volilne komisije, vezane na izvolitev Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Spoštovani,
volilna komisija je dne 24. 9. 2018 skladno z 9. členom Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s Sklepom o začetku postopka za izvolitev Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 5. 9. 2018 ter Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil z dne 5. 9. 2018 ugotovila, da v razpisanem roku ni bilo podanega predloga kandidata za Dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.  
 
 
S spoštovanjem,
 
 
mag. Barbara Habe Sintič
Predsednica volilne komisije
 
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.
Članica volilne komisije
 
Alenka Rožnik Kirar
Članica volilne komisije