02/10/2018

Prva generacija bodočih diplomiranih fizioterapevtov

JESENICE, 2. oktober 2018 – Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je s študijem začela prva generacija študentk in študentov novega visokošolskega programa Fizioterapija. Najsodobnejša fizioterapevtska znanja bo pridobivalo 18 študentk in študentov na rednem študiju, ki ga bo fakulteta izvajala na Jesenicah, in 45 na izrednem študiju, ki bo potekal v Študijskem središču Ljubljana.

Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija (1. bolonjska stopnja) je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) uspešno akreditirala aprila lani, v letošnjem letu pa prvič razpisala prosta vpisna mesta. Novi program v slovensko visokošolsko izobraževanje prinaša najsodobnejša fizioterapevtska znanja in mednarodno primerljive kompetence, pri njegovem razvoju pa so na fakulteti v ospredje postavili kakovost izvedbe, sprotno sledenje aktualnim dognanjem in tehnološkemu napredku ter povezanost s kliničnimi okolji.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ob študiju fizioterapije na 1. bolonjski stopnji nudi še prepoznaven in uveljavljen program Zdravstvene nege (VS), na 2. bolonjski stopnji pa magistrska študija Promocija zdravja in Zdravstvena nega. Študijske smeri zaokrožuje doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja).
Doslej je študij na fakulteti uspešno zaključilo že približno 400 študentk in študentov.

O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
    
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360