05/10/2018

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v novo študijsko leto z novimi prostori v Ljubljani

JESENICE, 5. oktober 2018 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je v novo študijsko leto stopila z novimi prostori v Ljubljani. V Študijskem središču Ljubljana bo fakulteta izvajala visokostrokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS) za izredne študente, magistrska študijska programa 2. bolonjske stopnje  Zdravstvena nega (mag./2l.)  in Promocija zdravja (mag./2l.) ter doktorski študijski program Zdravstvene vede. S sodobno opremljenimi prostori ter z novo opremo za izvajanje študijske dejavnosti bo FZAB svojim študentom zagotovila višjo kakovost študija in boljše pogoje za izvajanje praktičnih vaj.

»Novi prostori predstavljajo pomemben mejnik v razvoju naše fakultete. Ponosni smo, da v novo študijsko leto vstopamo z novimi, sodobno opremljenimi prostori, v katerih bomo svojim študentom – tako do- kot podiplomskim – lahko zagotovili še višjo kakovost študija. Poleg tega pa smo z letošnjim študijskim letom svojo ponudbo študijskih programov razširili z visokošolskim strokovnim programom 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS), ki v slovensko visokošolsko izobraževanje prinaša najsodobnejša fizioterapevtska znanja in mednarodno primerljive kompetence,« je povedala Sanela Pivač, vršilka dolžnosti dekanje FZAB.

450 m2 veliki novi prostori se nahajajo na naslovu Ob železnici 30A ter obsegajo pet predavalnic, sodobno opremljena kabineta z avdiotehničnimi pripomočki in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, knjižnico z referatom, sejno sobo, prostor za arhiv, prostor za visokošolske učitelje, garderobi za študente in visokošolske učitelje ter čajno kuhinjo in toaletne prostore. Prvi kabinet je namenjen funkcionalni anatomiji in fiziologiji gibalnega aparata, ocenjevalnim metodam v fizioterapiji, fizioterapiji v travmatologiji in ortopediji, instrumentalni fizioterapiji, kinezioterapiji, manualni terapiji, nevrofizioterapiji ter fizioterapiji starejših in kronično bolnih. V njem se nahaja pet terapevtskih miz in miza bobath, šest terapevtskih vrtljivih stolov na kolesih ter elektro vozička, opremljena s sodobnimi elektro aparati. Drugi kabinet pa je namenjen učenju in zaznavanju gibanja telesa ter nujni medicinski pomoči in zdravstveni negi.

V sodobni informacijski knjižnici z referatom je poleg obveznega študijskega gradiva na voljo tudi bogata zbirka zbornikov ter ostale znanstvene in strokovne literature, ki je uporabnikom v pomoč pri raziskovanju in študiju. Prostori Študijskega središča Ljubljana so prilagojeni tudi študentom s posebnimi potrebami.
Študijsko središče Ljubljana dopolnjuje dejavnost fakultete, ki ima sedež na Jesenicah, kjer izvaja visokostrokovna študijska programa 1. bolonjske stopnje Zdravstvena nega (VS, redni in izredni študij) in Fizioterapija (VS, redni študij).

Dodatne fotografije

O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
   
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360