08/10/2018

MAG PZ, 2. letnik - Izbirni predmet Izbrane teme iz promocije zdravja - sodobni izzivi in komunikacijski pristopi

Spoštovani,

 
obveščamo vas o terminih izvedbe izbirnega predmeta Izbrane teme iz promocije zdravja – sodobni izzivi in komunikacijski pristopi:
 
7. 11. doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - lokacija ŠSLJ,
15.11. doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - lokacija ŠSLJ,
16.11. mag. Andreja Jernejčič - stavba Diamant, Letališka 5, Lj. - 2. nadstropje,
21.11. mag. Andreja Jernejčič - stavba Diamant, Letališka 5, Lj. - 2. nadstropje, 
28.11. mag. Andreja Jernejčič - stavba Diamant, Letališka 5, Lj. - 2. nadstropje,
3. 12. doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - lokacija ŠSLJ,
4. 12. doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - lokacija ŠSLJ.
 
Termini so objavljeni tudi v e-urniku.
 
Referat za študijske in študentske zadeve