09/10/2018

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v Občini Jesenice za leto 2018

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Občina Jesenice je na podlagi "Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice" dne 1. 10. 2018 objavila "Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2018". Sredstva so med drugim zagotovljena tudi za Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Razpis je objavljen na spletnih straneh www.jesenice.si. pod rubriko "Javna naročila in razpisi" - "Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2018". 

Referat za študijske in študentske zadeve