23/10/2018

Obisk medicinskih sester iz Univerze v Banja Luki na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

V petek, 19. 10. 2018 so nas na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin obiskale kolegice iz Univerze v Banja Luki, iz področja študijskega programa Zdravstvene nege. Udeležile so se tudi na 12. šole za klinične mentorje, ki je potekala 18. 10. 2018, saj smo jim želeli pokazati, kako poteka izobraževanje za klinične mentorje pri nas in kako se z njimi povezujemo tudi v okviru izobraževanja.
Na fakulteti smo jim predstavili potek, organizacijo in nivoje kliničnega usposabljanja študentov  ter dokumentacijo kliničnega usposabljanja. Pokazali smo jim prostore na fakulteti, kjer študentje v simulacijskem okolju pridobivajo praktične izkušnje. Tudi z njihove strani smo pridobili informacije, o poteku izobraževanja na področju zdravstvene nege.
Dan smo zaključili s prijetnim druženjem in povabilom v njihovo izobraževalno ustanovo.

Marta Smodiš, pred.