20/11/2018

Volitve predstavnikov študentov Akademskega zbora 2018/2019

Na podlagi 45. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in 83. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018 je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 19. 11. 2018 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
KandidaturaSanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje