22/11/2018

2. letnik - izpitni roki v mesecu decembru 2018

Spotšovani,

na pobudo študentov smo določene izpite pri predmetih prestavili na mesec december 2018:
 

  • Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija: Kirurgija - 2016 - 12. 12. 2018 ob 15:00 uri
  • Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija: Okulistika - 2016 - 18. 12. 2018 ob 15:00 uri (izpit se opravlja 30 min)
  • Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija: Travmatologija in ortopedija - 2016 - 20. 12. 2018 ob 15:00 uri (izpit se opravlja 30 min)


Referat za študijske in študentske zadeve