30/11/2018

Študentom 1., 2. in 3. letnika Zdravstvena nega

Spotšovani,

S strani Referata  za študijske in študentske zadeve poteka informiranje o dopolnitvah dokazil o cepilnem statusu za študente, ki le teh nimajo. Prosila bi, da dokazila prineste do 5. 12. 2018. V primeru, da jih ne bomo prejeli, ne boste mogli opravljati kliničnega usposabljanja. O tem bomo obvestili tudi učne baze.

Marta Smodiš, koordinatorica KU