17/12/2018

Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih podprte prakse

Zagodov magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih podprte prakse, kandidata Urbana Boleta, bo potekal v ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 15:00 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Daša Kadivec                                               predsednica

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.            mentorica

doc. dr. Branko Gabrovec                                        član

 

Referat s knjižnico