17/12/2018

1. letnik ZN - Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi

Spotšovani,

prosimo, da si preberete obvestilo, ki je objavljeno v ŠIS-u, pod predmetom Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi - vezano na seminar, ki bo 21. 12. 2018.

mag. Branko Bregar, viš. pred.