17/12/2018

Izpit - Osnove psihiatrije

Spotšovani,

v petek, 21. 12. 2018 je izpit pri predmetu Osnove psihiatrije študenti opravljate v dveh skupinah:

1. skupina ob 15:00 uri po priimku od črke A - M
2. skupina ob 16:00 uri po priimku od črke N - Ž

Menjave skupin niso mogoče!

Referat za študijske in študentske zadeve