20/12/2018

Uvodna navodila za opravljanje kliničnega usposabljanja

Študentom 1., 2. in 3. letnika, redni in izredni – Uvodna navodila za opravljanje kliničnega usposabljanja

Obveščam vas, da so v ŠISu: pod Gradiva/ Druga za študente/Klinično usposabljanje/Uvodna navodila – objavljena navodila  za področje kliničnega usposabljanja za vse učne baze, za vsako področje, kjer boste opravljali klinično usposabljanje, o uri prihoda prvi dan na klinično usposabljanje, kdo vas sprejme ob prihodu, kje počakate in posebnosti kliničnega usposabljanja.

Prosim, da si jih preberete pred začetkom vsakega kliničnega usposabljanja in jih tudi upoštevate, še posebej, da je potrebno 1. dan kliničnega usposabljanja s seboj prinesti Cepilno knjižico.

Mateja Bahun, viš. pred.