21/12/2018

Sprememba akta Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je bil na 3. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 19. 12. 2018, sprejet novi Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Pravilnik je objavljen na spletni strani FZAB in v ŠIS-u.

Referat za študijske in študentske zadeve